To Top

ANUNȚURI - HIRDETMÉNYEK

Fájl neve Méret
A Microsoft Word file Advent 3 12.74 KB
A Microsoft Excel file VACCINARE 15.68 KB

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →
Fájl neve Méret
Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ - DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG

Fájl neve

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Fájl neve

GRĂDINIȚA - ÓVODA

Fájl neve

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Fájl neve

INFORMATII PENTRU ELEVI - TANULÓKNAK

Fájl neve

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Fájl neve

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Fájl neve

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Fájl neve Méret

Orar - Órarend

Fájl neve

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Fájl neve Méret

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Fájl neve

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Fájl neve Méret

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Fájl neve Méret

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web           Digitális tankönyvek   →  OKTATO PROGRAMOK

Végh Antal Általános Iskola


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account