To Top

ISKOLA MÁSKÉNT

.

ISKOLA MÁSKÉNT+ KIRÁNDULÁSOK

Tudj töb­bet! Légy jobb!” hét iskolánkban. A gyerekek kirán­dulá­sokon vet­tek részt, barkác­soltak, sportoltak, külön­böző mester­ségek rejtelmeibe tek­in­tet­tek be. Voltak meghívot­taink, a tan­ulók előadá­sokon vet­tek részt, és bemu­tatókat tar­tot­tak. 

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web           Digitális tankönyvek   →  OKTATO PROGRAMOK

Végh Antal Általános Iskola


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account